Utolsó kép Adolf Hitlerről


Utolsó kép Adolf Hitlerről mielőtt öngyilkosságot követett el. Hitler jobbján szárnysegédje, Julius Schaub látható. 1945 április 28.

A kép vélhetően 2 nappal Hitler halála előtt készült ahogy berlini bunkere előtt állva a bombázás okozta károkat nézi. Mivel Németország romokban hevert a hat évig tartó háború után Hitler úgy döntött, hogy véget vet az életének. Közvetlenül előtte feleségül vette Eva Braun-t és megíratta végrendeletés. Másnak délután, 1945 április 30-án Braun és Hitler a bunkerük nappalijában véget vetettek életüknek.

Még aznap a bunkerben maradtak megtalálták a két holttestet a kanapén. Eva az egyik végében, Adolf a másik végében véresen. Hitler a cián kapszula bevétele után azonnal főbelőtte magát, míg Braun csak a kapszulát vette be. Az öngyilkosságot 2 nappal azelőtt követték el, hogy Berlin megadta magát a felszabadító szovjet seregeknek május 2-án. Május 8-án a második világháború végetért európában.

Hitler végrendelete (részletek):

Ez alatt a három évtized alatt az összes gondolatomat, minden tettemet és az egész életemet csakis a népem iránti szeretet és hűség vezérelte. Ezek az érzelmek adtak erőt ahhoz, hogy meghozzam a legnehezebb döntéseket, amelyeket egy halandó mindeddig hozhatott. E három évtized során nem kíméltem időmet, erőmet és egészségemet.[…]

[…]Emellett nem akarok az ellenségeim kezébe kerülni, akiknek szükségük van a felizgatott tömegeik szórakoztatásához egy újabb, a zsidók által rendezett látványosságra. Úgy döntöttem, hogy Berlinben maradok, amíg egyetlen szabad földdarab is lesz benne, és hogy a halált választom abban a pillanatban, amikor úgy látom, hogy a Führer rezidenciáját és magát a birodalmi kancelláriát többé már nem lehet védeni. Meghalok, szemem előtt mindazzal, amit frontkatonáink, háziasszonyaink, parasztjaink, munkásaink és a nevemet viselő fiataljaink végrehajtottak, akiknek az elkötelezettsége egyedülálló a történelemben. Nem tehetek mást, mint szívem mélyéből kifejezem nekik a legmélyebb hálámat és azt az óhajomat, hogy semmiképpen se hagyják abba, bárhol is legyenek, a Haza ellenségei elleni harcot, Clausewitz tanításaihoz híven. Katonáink áldozatából, akikkel egységben maradok a halálig, egy napon ki fog sarjadni, így vagy úgy, a nemzetiszocializmus ragyogó újjászületésének a magja, és ezzel az újjászületéssel létrejön majd egy valódi népközösség.[…]